Ny ledelsesstruktur ved Holmestrand Montessori

Da Angelina sa opp sin stilling som daglig leder ved skolen etter mange års fantastisk innsats ga det styret muligheten til å tenke nytt, og det har vi gjort. Helt konkret har styret besluttet følgende:

·         Det ansettes en ny felles daglig leder for både barnehage og skole

·         Det ansettes ny rektor ved skolen

·         Styrer i barnehagen og rektor ved skolen vil i fremtiden bruke 30-50 % av tiden som pedagog i klasserommet

 

I barnehagen har vi allerede den rette som styrer i Mari Beathe Balendran.

 

I den nyopprettede stillingen som felles daglig leder, er vi særdeles glade for å kunne informere om at vi har ansatt Annett Henriksen. Hun er mangeårig mor til barn både i barnehagen og skolen. Hun er utdannet jurist, har tilleggsutdannelse i ledelse, og mange års ledererfaring. I tillegg har hun erfaring som «byggherre» i forbindelse med nybygg, en erfaring vi vil få stor glede av når vi nå skal i gang med å bygge på Casinotomten. Annett tiltrer 1. oktober. Angelina vil være daglig leder i overgangsfasen.

 

Vi er også svært glade for at Carsten Tobiassen har takket ja til rektorstillingen med tiltredelse 15.8. Carsten er i dag lærer på skolen og han er i ferd med å ta montessoriutdanningen på Bakkenteigen. Carsten har en bachelor i sosiologi, samfunnsfag og videreutdanning i PPU – praktisk pedagogisk utdanning, og har mangeårig erfaring fra forskjellige lederstillinger i næringslivet.

 

Vi mener at den nye organiseringen av Holmestrand Montessori vil bli til stor glede for alle med tilknytning til oss, og at den vil danne grunnlaget for ny vekst og utvikling.

 

Nils Astrup, styreleder

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Tilbakesporings-URL.