Empatiske medmennesker

Det er viktig at barn blir selvbevisste og selvsikre individer, men like viktig er det at de har empati og respekt for andre. Barn som utvikler sosial samvittighet, medfølelse for andre og en følelse av ansvar – vil forandre verden til det bedre.

På HIM:

  • Er vi opptatt av samarbeidslæring. Barn hjelper hverandre til å forstå konsepter og løse problemer. I motsetning til andre arenaer, hvor barn ofte er i direkte konkurranse med hverandre, vil vår tilnærming føre til at barn ønsker å hjelpe hverandre, og dermed utvikler empati.
  • Vi snakker om følelser og stiller spørsmål som leder til refleksjon rundt andres følelser. Barn blir mer oppmerksom på andres følelser som følge av sine handlinger, og empatien styrkes.
  • Vi tror på at barn som utgjør en positiv forskjell i verden gjennom veldedighetsprosjekter – oppnår en følelse av selvverd og ansvar, og at også veldig unge barn kan ta initiativ til slike prosjekter.

HIMs pedagoger:

  • Skaper et trygt miljø ved å møte barna med sensitivitet og varme – og oppmuntrer barna til å møte sine medelever på samme måte.
  • Lar elevene uttrykke sine følelser, uansett om de er lykkelig, triste, eller noe midt i mellom, og hjelper dem til å sette ord på følelsene. Når barn forstår sine egne følelser kan de også forstå andres følelser bedre.
  • Viser barn at deres valg er viktig, og at gjennom disse valgene kan de ha en positiv påvirkning på mennesker rundt seg – og i verden for øvrig.

HIMs lærere legger til rette for respekt og empati i klasserommet. I et trygt miljø er det enklere å både uttrykke følelser og ta risiko. Det er noe barna oppdager raskt.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet