Fleksible tenkere

Å utvikle fleksible tenkere som kan tilpasse seg omgivelsene var noe Maria Montessori satte høyt. ”Når man er herre over seg selv er man også fleksibel i sin holdning til andre, og kan tilpasse seg andres ønsker og krav, og gi og ta.

På HIM:

  • Oppmuntrer vi elevene til å tenke selv og å stille spørsmål ved det de lærer. De øver ikke på å fremføre løsninger som er presentert av voksne
  • Vår holdning handler om at det finnes flere gode og ”riktige” svar. I læringssituasjoner hvor riktig løsning avhenger av betingelsene – strekker barn sine mentale muskler og blir fleksible tenkere.

HIMs pedagoger:

  • Fostrer fleksible tenkere ved å stille spørsmålet ”Finnes det andre måter å gjøre dette på?” mot slutten av et prosjekt eller en presentasjon.
  • Forholder seg åpent til forskjellige svar og ulike tenkemåter – og oppmuntrer eleven til å presentere sin tenkemåte.
  • Introduserer nye emner til elevgrupper på ulike alderstrinn og på forskjellig utviklingsstadier. Aldersblandede grupper gjør at læreren kontinuerlig må tilpasse sine presentasjoner. Slik ser barn at det finnes stadig nye måter å tenke og lære på.

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet