Dagsrytme barnehage

Lek og alvorÅpningstider
Barnehagen åpner kl. 06.45 og stenger kl.16.45. 
Vi har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret, hvorav tre av dagene blir tatt de første dagene etter sommerferien. De to resterende dagene blir tatt ut forskjellig fra år til år. Vi har stengt mellom jul og nyttår, og de tre dagene før Skjærtorsdag.

Arbeidsøkt
Den viktigste delen av dagen i en montessoribarnehage kalles for arbeidsøkten og varer fra 08.30 og frem til lunsj. I løpet av denne tiden får barnet presentert nytt materiell, øver opp sine ferdigheter enkeltvis eller i små grupper, og fordyper seg i utforskningen av materiell det allerede er kjent med. Vi har også prosjektarbeid og turgrupper på formiddagen.

Denne perioden er vår kjernetid. Barna bør derfor komme til barnehagen innen 08.30. Basert på Maria Montessori’s observasjoner bør en arbeidsøkt vare i 3 timer.

Dagsrytmen for Stjerneskudd og Solskinn:

06.45: Barnehagen åpner
06.45-09.00: Frokost
08.30-10.45: Arbeidsøkt
09.30:Frukt/grønnsaker
10.45:Lunsj for 0-3 åringene
11.30: Sovestund for 0-3 åringene
12.30(etter sovestund)-16.45: Utetid
14.30: Lett måltid
16.45: Barnehagen stenger

Dagsrytmen for Måneskinn og Nordlys
06.45: Barnehagen åpner
06.45-08.30:Frokost
08.00:Måneskinn åpner avdelingen
08.30-11.30:Arbeidsøkt
08.30-11.30: Frukt/grønnsaker står fremme
11.45: Lunsj
12.30-16.45: Utetid
14.30: Lett måltid
16.45: Barnehagen stenger

Alle disse klokkeslettene er ”ca. tider.” 
På formiddagene på Måneskinn er det hver dag en gruppe barn på tur med to voksne. 
0-3 åringene har fast turdag på mandager

 

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet