Selvstyrte elever

Barn har et medfødt behov for å lære. På HIM hjelper vi elevene til å lære selv – slik at de bevarer sin indre motivasjon for læring.

På HIM:

  • Har vi et forberedt og designet miljø der interiør og undervisningsmateriell er tilpasset og sentrert rundt barnet. Barnet utvikler evnen til å tenke og gjøre selv, og får en befriende følelse av selvstendighet.
  • Vi oppmuntrer barna til å velge sitt eget arbeid fremfor å strukturere dagen for dem. De lar seg enklere motivere når de selv velger hva de ønsker å arbeide med. Denne motivasjonen danner grunnlaget for ytterligere vekst og utvikling.
  • Vi gir elevene mulighet til å arbeide i lange perioder uforstyrret. Slik kan de fullføre oppgaven de har begynt med før de påtar seg nye utfordringer – og evnen til å fokusere utvikles, en avgjørende egenskap for fremtidig læring.

HIMs pedagoger:

  • Observerer, lytter og hjelper lærerne til når nødvendig, men støtter barnet i selvstendig arbeid. Slik drives barnet av sine egne interesser og sitt talent. Som Maria Montessori sa: ”Det største tegn på en lærers suksess er når hun kan si: ”Barna arbeider nå som om jeg ikke eksisterer.”
  • Anerkjenner at hvert barn er unikt og lærer på ulike måter. Vi gir barna tid til å mestre hver oppgave i sitt eget tempo. Vi kjenner hver enkelt elevs nivå og tilpasser individuelle oppgaver i tråd med dette.
  • Forstår at for barnet er læringsprosessen like viktig som det han eller hun lærer. Prosessen fører til mestring – som videre leder til selvstendighet.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet