Om skolen

HIM inngår i en pedagogisk tradisjon som finnes på alle kontinenter,  så vi anser oss som verdensborgere. Vi har mange nasjonaliteter representert her så elevene får et bredt kulturelt og språklig perspektiv, og vi opplever at de blir tolerante av å være i et internasjonalt miljø. Skolen har et nøytralt religiøst grunnsyn.

Aldersblanding

Aldersblanding er et grunnleggende montessoripedagogisk prinsipp. Elever med ulik erfaringsbakgrunn får samarbeide og lære av hverandre, og den enkelte elev får arbeide på mange nivåer samtidig, etter evne og interesse. Elever inspirerer hverandre i arbeid, og de får rikelig anledning til å utvikle sin sosiale kompetanse og prøve ut forskjellige roller i vårt klassemiljø.

«Våre skoler viser at barn av ulik alder hjelper hverandre. Det er mange ting som ingen lærer kan formidle til et tre år gammelt barn, men som et barn på fem kan formidle med letthet.»
Maria Montessori

Montessorimateriellet

Hjerneforskning viser at læringsutbyttet øker når hånden gjør noe som er relatert til det vi skal lære. Montessorimateriellet er «konkretiserte abstraksjoner», det gjør abstrakte konsepter synlige og håndterbare. «Arbeidet med materiellet leder barnet fra konkret virkelighet, gjennom en gradvis abstraksjonsprosess, til å kunne gjøre generaliseringer, forstå sammenhenger og sette opp regler.» (Læreplan for Montessoriskolen)

 

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet