Kreative problemløsere

Fremfor å forme barnet til vår voksne tenkemåte, tror vi på at barn er i stand til å ta gjennomtenkte beslutninger ved å bruke sin egen iboende resonneringsevne.

”La barnet være fritt til å bruke sine evner og han vil vise seg i stand til å oppnå suksess.”
Maria Montessori

På HIM:

  • Strukturerer vi klasseromaktiviteter slik at de fremhever årsak og virkning. Dette lar barn tenke logisk om de valgene de foretar seg, noe som gjør det lettere å komme frem til løsninger.
  • Vi engasjerer elevene i hands-on oppgaver som er relatert til det virkelige liv. Slik utvikler barna en positiv holdning til å finne ut av ting.
  • Vi gir elever ulike aktiviteter å velge mellom – og dessuten tiden de trenger til å utforske dem. Gjennom valg av eget arbeid tar barn ansvar for sin egen læring, og løser utfordringer fordi de ønsker det, ikke fordi de må.

HIMs pedagoger:

  • Lærer barn å ikke frykte feil, ved å aldri gjøre narr av eller kritisere barn som ikke får det til. Tilnærmingen bidrar til å bygge barns selvtillit. Utfordringen blir en mulighet til å lykkes, eller til å lære noe nytt – dersom de ikke får til med en gang.
  • Oppmuntrer barn til å jobbe seg gjennom utfordringene heller enn å gi opp, og fremmer samarbeid mellom elever som en god måte å løse problemer på. En annen elev kan ofte hjelpe sin medelev til å finne en løsning lettere enn en lærer kan.
  • Støtter elever til å jobbe seg gjennom konflikter med hverandre ved å snakke  sammen, fremfor å be en lærer om å være dommer.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet