Skole

Hoppetelling

Vi er en idealistisk grunnskole drevet etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. For skoleåret 2022/2023 har skolen 102 elever fordelt  i aldersblandet gruppe fra 1. – 3. trinn i Småskolen, og i 4. – 7. trinn i Storskolen. Syvende trinn har eget klasserom og tilbringer en del tid for seg selv.

Godkjenningen vår er økt til 112 elever fordelt på 1. – 7. trinn fra vi flytter til nytt bygg i januar 2021. Vi rekrutterer nye elever primært til 1. klasse/Småskolen. Sammen med Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage har vi en felles intensjon om å skape et helhetlig montessorimiljø for barn fra 1 – 12 år.

Maria Montessori var opptatt av å skape fred i verden gjennom å utdanne barn, og hun hadde tro på at barn som har kunnskap om jorden og dens innbyggere vil bli voksne som vil bidra til å skape fred i vår verden. Hun ble nominert til Nobels Fredspris i 1951 og 1952 for sitt arbeid med utdanning for fred.

Vi er medlem av Norsk Montessoriforbund og følger Læreplan for Montessoriskolen.

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet