Flere vil gå på privatskole

Denne artikkelen fra NRK Østlandssendingen viser at flere vil gå på private skoler i Oslo. Oslo Montessoriskoles rektor og FAU-leder intervjues, samt flere foreldre. De har fulgt førsteklassingen Mari gjennom en arbeidsøkt, her er et utdrag fra artikkelen:

Har ikke timeplan

Mari Helland Bay (6) sitter ved et lite bord i et undervisningsrom. Rundt bordet sitter tre andre jenter. Det står ikke matte eller norsk på timeplanen. Barna har ikke timeplan. De gjør først og fremst det de har lyst til, så lenge de får gjort det de skal i alle fag i løpet av uken. Og ikke alle elevene i rommet går på samme klassetrinn heller. De går i 1. til 3. trinn. I rommet er det flere små bord med stoler rundt. Noen kroker for lesning, og matter på gulvene som elevene kan sitte på når de gjør oppgaver.

Mari øver først på å skrive ord med skj-lyd. Skjebne. Beskjeden. Beskjære. Spiseskje. Benskjørhet. Ordene skriver Mari i gloseboken sin. Skj-lyden markeres med rød blyant, resten av ordet skrives med vanlig HB.

Men i løpet av en og samme time fortsetter Mari med regning. I en av de mange hyllene i klasserommet henter hun en boks med brikker. Røde og grønne. Noen står det «1000» på andre står det «100», «10» og «1». Oppgavene finner Mari på et laminert ark. Brikkene bruker hun til å fysisk regne ut svaret.

Regnebrikkene er bare et eksempel på materiell som brukes på montessoriskolene for å lære barna pensum. Rundt omkring i rommet står det forskjellig montessorimateriell som barna bruker til å løse oppgaver.

Hele artikkelen finner du her: http://www.nrk.no/ostlandssendingen/flere-vil-ga-pa-privatskole-1.11519689

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Tilbakesporings-URL.