Skolefritidsordning

Vi vil så langt som mulig organisere det slik at alle som ønsker plass i SFO vil få det.

Åpningstider

SFO følger skoleåret, og er stengt mellom jul og nyttår, i påskedagene (mandag – onsdag), 2 av skolens planleggingsdager samt 4 uker i juli.

SFO har åpent:

Morgen: kl. 7.30 – 8.15
Ettermiddag: kl. 14.30 – 16.30 mandag – torsdag
kl. 13.00 – 16.30 på fredager

Utenom skoleårets 38 undervisningsuker kan SFO holde åpent fulle dager i opptil 6 uker. Dette er et tilbud til alle elever ved skolen og gjelder en uke etter skoleslutt i juni, tre uker før skolestart i juli/august og en uke i høst- og vinterferien. De to siste ukene før skolestart holder SFO åpent uavhengig av antall påmeldte elever. De resterende fire ukene holder vi kun åpent dersom vi har minst 10 påmeldte barn påmeldt til hver enkelt dag.

Priser

Morgen: 230,- pr. måned
Ettermiddag: 1.800,- pr. måned

Full plass: 1.980,- pr. måned

Matpenger: 180,-

Vi har 30 % søskenmoderasjon

Innhold

SFO-tilbudet skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, læring og sosial utvikling.

Ved skoleslutt tar barna en tur ut, uansett årstid. Det serveres et enkelt måltid i tretiden. Når de er inne står barna fritt til å arbeide videre med undervisningsmateriell, kunst- og håndverksaktiviteter, eller velge blant annet materiell som er forbeholdt SFO, som bygging eller spill. På fredager har SFO flere timer til rådighet enn vanlig, så da går de på tur, baker eller har kunstprosjekter.

Vi tilbyr kor og instrumentundervisning i SFO-tiden, se her.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet