Skolefritidsordning

Vi vil så langt som mulig organisere det slik at alle som ønsker plass i SFO vil få det.

Åpningstider

SFO følger skoleåret, og er stengt mellom jul og nyttår, i påskedagene (mandag – onsdag), 2 av skolens planleggingsdager samt 4 uker i juli.

SFO har åpent:

Morgen: kl. 7.30 – 8.15
Ettermiddag: kl. 14.30 – 16.30 mandag – torsdag
kl. 13.00 – 16.30 på fredager

Utenom skoleårets 38 undervisningsuker kan SFO holde åpent fulle dager i opptil 6 uker. Dette er et tilbud til alle elever ved skolen og gjelder en uke etter skoleslutt i juni, tre uker før skolestart i juli/august og en uke i høst- og vinterferien. De to siste ukene før skolestart holder SFO åpent uavhengig av antall påmeldte elever. De resterende fire ukene holder vi kun åpent dersom vi har minst 10 påmeldte barn påmeldt til hver enkelt dag.

Priser

Morgen: 230,- pr. måned
Ettermiddag: 1.800,- pr. måned

Full plass: 1.980,- pr. måned

Matpenger: 180,-

Vi har 30 % søskenmoderasjon

Fra høsten 2022 innføres 12 timer gratis SFO pr. uke for alle elever på 1. trinn på lik linje med offentlige skoler. De 12 timene fordeles over alle ettermiddager kl. 14.30 – 16.30 mandag til torsdag og kl. 12.30 – 16.30 på fredager. Elever på 1. trinn som ønsker SFO om morgenen kl. 7.30 – 8.15 må betale for dette.

Innhold

SFO skal være et tilsyns- og aktivitetstilbud for barn fortrinnsvis i de fire første klassetrinn. Ved skoleslutt får barna servert et enkelt måltid. Barna oppholder seg i hovedsak utendørs på skolens område eller på tur i skogen eller annet egnet turmål i nærområdet. Tidvis foregår også kunst- og håndverksaktiviteter.

Tilbudet skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, læring og sosial utvikling.

Vi tilbyr kor og instrumentundervisning i SFO-tiden, se her.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet