Inntak barnehage

Barnehagen er åpen for alle barn fra 0-6 år. 
Søsken til barn som går i barnehagen eller i montessoriskolen prioriteres. Det samme gjelder barn av foreldre som søker plass fordi de ønsker montessori for sitt barn.

Innkjøringsdager for barna er lagt opp med tanke på barnets beste. 
Alle som ønsker kan ta kontakt for å komme og observere en formiddag her i barnehagen. Dette er en fin mulighet til å få ”førstehåndserfaring” fra et montessorimiljø.

Søknadsfristen er 1. mars for følgende høst. 
Alle barnehager i Holmestrand kommune har felles opptak i mars. Søknadsskjema finner dere på Holmestrand kommune sin hjemmeside, eller ved å bruke denne lenken: Søknadsskjema.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet