Inntak skolen

INNTAK SKOLEÅRET 2016/2017

Søknadsfrist for oppstart høst 2016 var 1. desember 2014. Inntaket er nå over, og skolen er full.

 INNTAK SKOLEÅRET 2017/2018

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret. Ved prioriteringslikhet vil søknadstidspunkt gjøres gjeldende, så dersom du vurderer montessoriskolen for ditt barn bør du sende inn en søknad så tidlig som mulig for å reservere en plass. Vi tar i mot søknader også for barn som ikke skal starte på skolen før senere år.

Søknadsfrist er hvert år 1. desember.

Søknadsskjema

FØRSKOLEDAGER

Barna som skal begynne hos oss til høsten inviteres til å tilbringe tre fulle skoledager på våren. De blir kjent med de andre barna og lærerne, og vil ha en klar ide om hva som venter dem ved skolestart til høsten.

Førskoledagene våren 2016 er fra Mandag 2. – onsdag 4. mai. Program for dagene sendes ut en måned i forkant.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet