Inntak skolen

INNTAK SKOLEÅRET 2019/2020

Søknadsfrist for oppstart høst 2019 er 1. desember 2018.

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av styret. Vi tar i mot søknader også for barn som ikke skal starte på skolen før senere år.

Søknadsfrist er hvert år 1. desember.

Søknadsskjema

FØRSKOLEDAGER

Barna som skal begynne hos oss til høsten inviteres til å tilbringe tre fulle skoledager på våren. De blir kjent med de andre barna og lærerne, og vil ha en klar ide om hva som venter dem ved skolestart til høsten.

Førskoledagene våren 2019 er fra mandag 6. – onsdag 8. mai. Program for dagene sendes ut en måned i forkant.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet