Inntak skolen

INNTAK SKOLEÅRET 2018/2019

Søknadsfrist for oppstart høst 2018 er 1. desember 2017.

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, friskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av styret. Ved prioriteringslikhet vil søknadstidspunkt gjøres gjeldende, så dersom du vurderer montessoriskolen for ditt barn bør du sende inn en søknad så tidlig som mulig for å reservere en plass. Vi tar i mot søknader også for barn som ikke skal starte på skolen før senere år.

Søknadsfrist er hvert år 1. desember.

Søknadsskjema

FØRSKOLEDAGER

Barna som skal begynne hos oss til høsten inviteres til å tilbringe tre fulle skoledager på våren. De blir kjent med de andre barna og lærerne, og vil ha en klar ide om hva som venter dem ved skolestart til høsten.

Førskoledagene våren 2018 er fra onsdag 2. – fredag 4. mai. Program for dagene sendes ut en måned i forkant.

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet