Informasjon

Historie

I 2002 sendte Rainer Traub ut et brev til alle barnefamilier i Holmestrand med spørsmål om det var interesse for en barnehage og/eller skole drevet etter alternativ pedagogikk. Interessen var så stor at han sammen med en arbeidsgruppe startet arbeidet med først å opprette montessoribarnehagen Barnas Hus som startet høsten 2003 med 10 barn, og så skolen som startet opp høsten 2004 med 10 barn på 1. og 2. trinn. Vi bygget opp skolen nedenfra ved å hovedsaklig ta inn elever til første trinn, og hadde derfor elever på alle syv trinn først i 2010.

Maria Montessori kalte sin metode for Education from birth – Utdanning fra fødselen av. Hun snakket da ikke om utdanning i tradisjonell forstand, men om det arbeidet barn gjør for å bli selvstendige, sosialt deltagende individer. Hun delte barnets utvikling inn i formative plan som strekker seg over 3 år, og beskriver hvilke behov barnet har innenfor hver periode. Hun ferdigutviklet sin montessoripedagogikk inntil skolens 7. trinn, og har også skissert en montessoriungdomsskole. I Holmestrand tilbyr vi i dag montessoripedagogikk fra ett år til tolv år.

Barnehagen og skolen har leid lokaler på Grefsrud i Holmestrand siden oppstarten. I 2018 fikk vi mulighet for å kjøpe naboeiendommen Eikelund 8 (Casino-tomten) hvor vi i samarbeid med arkitekt Arild Eriksen har tegnet og bygget et felles bygg for montessoribarnehagen og skolen. Vi flyttet inn i nytt bygg i januar 2021 og har i den forbindelse utvidet antallet barnehageplasser.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet