Priser skole

For skoleåret 2018/2019 er prisene som følger:

Skoleplass: 1.150,- pr. måned i 12 måneder (8.30 – 14.30)
Matpenger: 300,- pr. måned

Andelsdepositum: 2.500,- (Returneres når barnet slutter ved skolen)

SFO morgen: 200,- pr. måned
SFO ettermiddag: 1.650,- pr. måned
Matpenger SFO: 180,-

Vi har 30 % søskenmoderasjon både på skolepenger og SFO-avgift.

 

«Den ene læreren vår snakket omtrent bare engelsk med oss, noe som har gitt meg et stort engelsk ordforråd.»

Jasmine, tidligere elev

 

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet