Priser skole

For skoleåret 2021/2022 er prisene som følger:

Skoleplass: 1.800,- pr. måned i 12 måneder (8.30 – 14.30)
Matpenger: 350,- pr. måned

Andelsdepositum: 2.500,- (Returneres når barnet slutter ved skolen)

SFO fullplass: 1.980,- pr. måned

SFO morgen: 230,- pr. måned

SFO ettermiddag: 1.800,- pr. måned
Matpenger SFO: 180,-

Vi har 40 % søskenmoderasjon på skolepenger og 30% søskenmoderasjon på SFO.

 

 

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet