Evne til å takle motgang

Et robust barn ser på feil og skuffelser som en mulighet til å lære, ikke som et nederlag, og imøtegår derfor livet med entusiasme og selvtillit. Å bygge motstandskraft er en viktig del av vårt arbeid på HIM.

På HIM:

  • Oppmuntrer vi elever til å stole på sin egen dømmekraft ved å jobbe seg gjennom vanskelige situasjoner. På denne måten får barn eierskap til sine problemer og er villig til å utforske valg og finne løsninger.
  • Gir vi barn mange muligheter til å eksperimentere og utforske. Mange ulike materiell brukes i utførelsen av eksperimenter. Slik forstår elevene at ulike strategier kan føre til suksess, og at skuffelse og nederlag kan lede til nye tilnærminger og nye måter å se verden på.
  • Vi støtter utvikling av barns kompetanse, og har forståelsen for at kompetanse kan manifestere seg på mange forskjellige måter.

HIMs pedagoger:

  • Praktiserer empati, respekt og tålmodighet. Vi får barn til å føle seg trygge og beskyttet – og verdsetter barns følelser.
  • Fremelsker selvverd hos barn ved å gi dem generøs og hyppig oppmerksomhet. Barn som lærer å tro på seg selv – kommer seg lettere etter skuffelser.
  • Oppmuntrer barn til å uttrykke sine følelser når de er triste, sinte eller nervøse – og hjelper dem å utvikle ferdigheter til å takle disse følelsene på sunne måter.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet