Nytt felles bygg

NYTT FELLES BYGG FOR MONTESSORI BARNEHAGE OG SKOLE

Fra januar 2021 flytter vi til nybygget felles bygg for barnehage og skole. Vi har hatt en helt unik mulighet til å tilrettelegge for et optimalt montessorimiljø for aldersgruppen 0-12. Nå ser vi med forventning og glede frem til å ta bygget i bruk fra 4. januar 2021. I denne forbindelse utvider vi antallet plasser i barnehage og skole. Barnehagen utvider antallet plasser allerede fra januar 2021, mens skolen utvider fra oppstart neste skoleår i august 2021. Ta kontakt med oss dersom du vurderer montessoripedagogikk for ditt barn.

Barnehagen har løpende opptak ved ledige plasser. Skolen har søknadsfrist til hovedopptaket for neste skoleår 1. desember.

            

Foto: Tore Myrstad, Dino Trto og Angelina Christiansen
Design: Brace
Webutvikling: Sidet